|

Πλοηγηθείτε προς τα κάτω

scroll down arrow

Αύξηση παραγωγής
εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποσότητα νερού στη ρίζα της καλλιέργειας και έγκαιρη πρόγνωση ασθενειών.

Μείωση εξόδων
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία έξυπνης άρδευσης και μειώνοντας τους ψεκασμούς.

Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση νερού και τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα.

Υπηρεσίες της Omnisens

Συνδυάζοντας αρμονικά γνώσεις γεωπονίας και πληροφορικής, παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες εφαρμογών γεωργίας ακριβείας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας

Εδαφολογική ανάλυση: Χαρακτηρισμός εδάφους από εξειδικευμένους επιστήμονες με χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Μελέτες εγκατάστασης: Επαγγελματικές μελέτες κατάλληλες για εφαρμογές καλλιέργειας ακριβείας. Βαθμονόμηση και ολοκλήρωση αισθητήρων και ενεργοποιητών. Πρόσβαση στα δεδομένα σας: Αποτελεσματική διαχείριση καλλιεργειών με χρήση γραφικών διεπαφών μέσω υπολογιστών, και έξυπνων φορητών συσκευών. Πρόβλεψη ασθενειών: Ενεργοποίηση κανόνων πρόγνωσης ασθενειών βασισμένων στις συνθήκες της καλλιέργειας και στο μικροκλίμα της περιοχής. Διαχείριση άρδευσης: Έξυπνα συστήματα άρδευσης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, δυνατότητα ελέγχου από απόσταση αρδευτικών υποδομών, ή ενεργοποίηση των αυτόνομων κανόνων άρδευσης της Omnisens. Υπηρεσίες ενημερώσεων: Προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ανάγκες του κάθε καλλιεργητή για άμεση ενημέρωση της κατάστασης του αγρού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μηνύματα. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση καλλιεργειών ακριβείας σε συνεργασία με τους γεωπόνους σας.

Το πρόγραμμα FISIS σχεδιάζει και αναπτύσσει μία υπηρεσία άρδευσης βασισμένη σε καινοτόμες τεχνολογίες (Future Internet), επιτρέποντας στους αγρότες να αυξήσουν την παραγωγή τους και ταυτόχρονα να μειώσουν σημαντικά το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Επίσης, στόχος του προγράμματος FISIS είναι να ενισχύσει την ενημέρωση και να επιτύχει την κοινωνική δικτύωση των αγροτών με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών που αφορούν στις καλλιέργειές τους.

Από τεχνικής πλευράς, το πρόγραμμα FISIS συλλέγει, επεξεργάζεται και συνδυάζει δεδομένα που δημιουργούνται από αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο χωράφι και μετρούν χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, του εδάφους και των φυτών προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστος προγραμματισμός άρδευσης, προσαρμοσμένος στις ανάγκες του αγρότη.

 

Το πρόγραμμα FISIS χρηματοδοτείται από το FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications, FP7 project No. 632874), μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΟΜΝΙΣΕΝΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού

Φαρμακίδου 10, Χαλκίδα


Ε-mail: info@omnisens.eu

Τηλέφωνο: (+30) 222-108-2687

Επικοινωνία

Στείλτε μας το μήνυμά σας:

Τα Νέα μας